Blog

Cięte pędy rozchodników jako metoda zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej, artykuł w Nasz Dekarz, 12.2022

Rozrzucanie na substracie ciętych pędów rozchodników jest uważane za najtańszą metodę zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej. Jest to metoda dość łatwa w zastosowaniu. W najnowszym wydaniu „Nasz Dekarz” artykuł Piotra Wolańskiego o zazielenianiu dachów ekstensywnych tą metodą.