Cięte pędy rozchodników jako metoda zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej, artykuł w Nasz Dekarz, 12.2022

Maty rozchodnikowe, 12 grudnia 2022

Rozchodniki jako rośliny sucholubne o płytkich systemach korzeniowych dobrze sprawdzają się w warunkach uprawy na dachach zielonych. Tego typu rośliny możemy instalować na dachu poprzez ułożenie prekultywowanej wcześniej maty wegetacyjnej, posadzenie sadzonek rozchodników lub rozrzucenie fragmentów pędów rozchodników.

Kupując rośliny na dachy zielone powinniśmy otrzymać od dostawcy paszporty roślin. Paszport potwierdza, że oferowane do sprzedaży rośliny zostały skontrolowane i są wolne od organizmów szkodliwych. Paszporty roślin mogą być wydawane przez upoważnione do tego podmioty, pod nadzorem właściwego organu – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W magazynie „Nasz Dekarz” nr 12/2022 znalazł się artykuł autorstwa Piotra Wolańskiego na temat pociętych pędów rozchodników jako metody zazieleniania dachów zielonych w uprawie ekstensywnej.