Blog

Cięte pędy rozchodników jako metoda zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej, artykuł w Nasz Dekarz, 12.2022

Rozrzucanie na substracie ciętych pędów rozchodników jest uważane za najtańszą metodę zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej. Jest to metoda dość łatwa w zastosowaniu. W najnowszym wydaniu „Nasz Dekarz” artykuł Piotra Wolańskiego o zazielenianiu dachów ekstensywnych tą metodą.

Dostawa 14 105 m2 mat rozchodnikowych na zielone torowisko

W roku 2021 dostarczaliśmy maty rozchodnikowe i substrat ekstensywny na największe jak do tej pory zielone torowisko z mat rozchodnikowych w Polsce. Na zielone torowisko przy ul. Naramowickiej w Poznaniu dostarczyliśmy 14 105 m2 maty rozchodnikowej oraz substrat ekstensywny, jako podłoże dla mat rozchodnikowych na zielone torowiska.

Wywiad dla portalu informacyjnego SlaskiBiznes.pl

W połowie lipca 2021 Katowice ogłosiły zamiar zwolnienia z podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, w których utworzono zielone dachy, ogrody wertykalne na ścianie budynku mieszkalnego lub które posiadają zielone fasady. Warunkiem zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. O aspektach techniczno-finansowych […]

Dotacje do dachów zielonych w ramach ogólnopolskiego programu „Moja Woda”

Jak poinformowało Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” w nowej edycji ogólnopolskiego programu „Moja Woda” na rok 2021 znajdą się dotacje do dachów zielonych. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu ZielonaInfrastruktura.pl i mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o szczegółach programu.

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła 24.02.2021 nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. O roli dachów zielonych i roślinnych ścian możemy przeczytać w punkcie 1.1.4. nowej strategii: Propagowanie przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody. Więcej na naszym portalu ZielonaInfrastruktura.pl

Nowa strategia UE – poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach strategii Fala Renowacji

Komisja Europejska przyjęła w październiku 2020 strategię na rzecz Fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Budynki odpowiadają za około 40 procent zużycia energii w UE i 36 procent emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 procent budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej, dlatego skuteczne działania w tym zakresie mają podstawowe znaczenie dla […]

Nowa strategia UE – wspieranie bioróżnorodności w miastach

W 2020 r. została przyjęta unijna strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia, w której dachy zielone zostały wzięte pod uwagę jako element zielono-niebieskiej infrastruktury. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu ZielonaInfrastruktura.pl i mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o wdrażaniu tej strategii.

Nowa strona internetowa

Miło nam poinformować o uruchomieniu nowej strony internetowej dedykowanej rozwiązaniom Nature Based Solution – rozwiązaniom partym na zasobach przyrody, są to rozwiązania ekstensywne, ponieważ pozwalają oszczędzać wodę, czas i koszty oraz dostosowane są do ekstremalnych zjawisk klimatycznych, z jakimi muszą zmagać się nasze miasta.