Blog

Cięte pędy rozchodników jako metoda zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej, artykuł w Nasz Dekarz, 12.2022

Rozrzucanie na substracie ciętych pędów rozchodników jest uważane za najtańszą metodę zazieleniania dachów w uprawie ekstensywnej. Jest to metoda dość łatwa w zastosowaniu. W najnowszym wydaniu „Nasz Dekarz” artykuł Piotra Wolańskiego o zazielenianiu dachów ekstensywnych tą metodą.

Dostawa 14 105 m2 mat rozchodnikowych na zielone torowisko

W roku 2021 dostarczaliśmy maty rozchodnikowe i substrat ekstensywny na największe jak do tej pory zielone torowisko z mat rozchodnikowych w Polsce. Na zielone torowisko przy ul. Naramowickiej w Poznaniu dostarczyliśmy 14 105 m2 maty rozchodnikowej oraz substrat ekstensywny, jako podłoże dla mat rozchodnikowych na zielone torowiska.

Wywiad dla portalu informacyjnego SlaskiBiznes.pl

W połowie lipca 2021 Katowice ogłosiły zamiar zwolnienia z podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, w których utworzono zielone dachy, ogrody wertykalne na ścianie budynku mieszkalnego lub które posiadają zielone fasady. Warunkiem zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. O aspektach techniczno-finansowych […]