Blog

Wywiad dla portalu informacyjnego SlaskiBiznes.pl

W połowie lipca 2021 Katowice ogłosiły zamiar zwolnienia z podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, w których utworzono zielone dachy, ogrody wertykalne na ścianie budynku mieszkalnego lub które posiadają zielone fasady. Warunkiem zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. O aspektach techniczno-finansowych […]