Blog

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła 24.02.2021 nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. O roli dachów zielonych i roślinnych ścian możemy przeczytać w punkcie 1.1.4. nowej strategii: Propagowanie przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody. Więcej na naszym portalu ZielonaInfrastruktura.pl