Blog

Dotacje do dachów zielonych w ramach ogólnopolskiego programu „Moja Woda”

Jak poinformowało Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” w nowej edycji ogólnopolskiego programu „Moja Woda” na rok 2021 znajdą się dotacje do dachów zielonych. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu ZielonaInfrastruktura.pl i mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o szczegółach programu.

Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – nowa unijna strategia przystosowania się do zmiany klimatu

Komisja Europejska przyjęła 24.02.2021 nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tej zmiany. O roli dachów zielonych i roślinnych ścian możemy przeczytać w punkcie 1.1.4. nowej strategii: Propagowanie przystosowania się do zmiany klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody. Więcej na naszym portalu ZielonaInfrastruktura.pl

Nowa strategia UE – poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach strategii Fala Renowacji

Komisja Europejska przyjęła w październiku 2020 strategię na rzecz Fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Budynki odpowiadają za około 40 procent zużycia energii w UE i 36 procent emisji gazów cieplarnianych. Jedynie 1 procent budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej, dlatego skuteczne działania w tym zakresie mają podstawowe znaczenie dla […]

Nowa strategia UE – wspieranie bioróżnorodności w miastach

W 2020 r. została przyjęta unijna strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia, w której dachy zielone zostały wzięte pod uwagę jako element zielono-niebieskiej infrastruktury. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu ZielonaInfrastruktura.pl i mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o wdrażaniu tej strategii.

Nowa strona internetowa

Miło nam poinformować o uruchomieniu nowej strony internetowej dedykowanej rozwiązaniom Nature Based Solution – rozwiązaniom partym na zasobach przyrody, są to rozwiązania ekstensywne, ponieważ pozwalają oszczędzać wodę, czas i koszty oraz dostosowane są do ekstremalnych zjawisk klimatycznych, z jakimi muszą zmagać się nasze miasta.